نازنین بحیرایی

مدرس: دف، تنبک، کاخن و سازهای کوبه ایی

درباره استاد نازنین بحیرایی
 • متولد ۱۳۶۲
 • کارشناس گرافیک
 • آموختن موسیقی را با ساز دف از سال ۱۳۷۷ نزد استاد مهرداد کریم خاوری آغاز کرده است.
 • بعد از آن آموختن ساز عود را نزد استاد بهنام معیریان و ساز کاخن و تنبک را نزد استاد مجید یگانه راد آموخته است.
 • مقام دوم جشنواره‌ی جوان سال ۱۳۸۳
 • مقام دوم جشنواره‌ی بانوان سال ۱۳۸۴
 • مقام سوم جشنواره‌ی شهر سال ۱۳۸۵
 • مقام سوم جشنواره‌ی شمس و مولانا (خوی) با گروه «رادها» سال ۱۳۹۷
 • کنسرت با گروه «وندادمهر» به سرپرستی افشین خلج ۱۲۸۳
 • کنسرت با گروه «مشتاق» به سرپرستی مهرداد کریم خاوری سال ۱۳۸۴
 • کنسرت با «ارکستر ملی ایران» به سرپرستی سعید ذهنی و خوانندگی علی مینوسپهر سال ۱۳۸۶
 • کنسرت با گروه «خوان هشتم» به سرپرستی وحید طارمی و خوانندگی رامین بحیرایی سال ۱۳۸۷
 • کنسرت در جشنواره‌ی نخل (شهر ارگ جدید بم)، با گروه بانوان نغمه‌ی شهر سال ۱۳۸۷
 • کنسرت با گروه بانوان «سروستان» به سرپرستی فاطمه الیاسی سال ۱۳۸۹
 • کنسرت با گروه «شَروِند» به سرپرستی آرش احمدی نسب و خوانندگی علی زندوکیل سال ۱۳۸۹
 • کنسرت با گروه «سازهای ایرانی شاهو» به سرپرستی حامد صقیری سال های ۱۳۸۸، ۱۳۹۰، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳
 • کنسرت با گروه «رادها» به سرپرستی مجید و مرتضی یگانه راد و سوگند عباسی سال ۱۳۹۷
 • ضبط آلبوم صوتی «خوان هشتمر» کاری از گروه «خوان هشتم» به سرپرستی وحید طارمی
 • ضبط آلبوم صوتی «سخن های نهان» کاری از گروه «سازهای ایرانی شاهو» به سرپرستی حامد صقیری سال ۱۳۸۸
 • ضبط آلبوم تصویری «شهان آسمانی» کاری از گروه «سازهای ایرانی شاهو» به سرپرستی ۱۳۸۹
 • ضبط آلبوم تصویری «سلطانیه» کاری از گروه «سازهای ایرانی شاهو» به سرپرستی حامد صقیری سال ۱۳۹۴

روزهای حضور در آموزشگاه گریلی:

 • یکشنبه
 • چهارشنبه

ثبت نام دوره