قوانین و مقررات آموزشگاه موسیقی گریلی

  • رعایت شئونات اسلامی الزامیست.
  • طول جلسات در ترم ۱۰ جلسه میباشد.
  • تعطیلات رسمی آموزشگاه تعطیل میباشد.
  • غیبت از طرف هنرجو، به عهده خود هنرجو میباشد و امکان تغییر و جابه جایی ندارد.
  • شهریه پرداخت شده قابل برگشت نمیباشد.
  • آموزشگاه هیچ مسئولیتی در قبال لوازم شخصی و ساز هنرجویان عزیز ندارد.
  • هنرجو موظف است راس ساعت مقرر سر کلاس حاضر شود. در غیراینصورت از ساعت خود هنرجو کسر میشود.
  • وجه و هزینه کلاس ها قبل از شروع ترم از هنرجویان عزیز دریافت میشود.
  • هنرجویان موظف است، از یک هفته قبل غیبت خود را به آموزشگاه اطلاع دهد. (غیبت غیرقابل موجه است و کلاس هنرجو سوخت میشود.)
  • رد و بدل کردن ایمیل شخصی، شماره تلفن، بین اعضای مجموعه، اساتید و هنرجویان، اکیدا ممنوع میباشد.

با سپاس فراوان

 

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image