نیما سیلانی

نام و نام خانوادگی: میشکا سیلانی
ساز تخصصی: سنتور
شروع نوازندگی: 69
فراگیری نزد استادان: غلامرضا مشایخی، مصطفی پیوست و مهیار طریحی

 

فعالیت ها:
سرپرست و خواننده ارکستر بانوان چیستا و کارشناس ارشد رشته مهندسی شهرسازی. نوازندگی ساز سنتور را از سال ۱۳۶۹ نزد استادانی چون غلامرضا مشایخی، مصطفی پیوست و مهیار طریحی فرا گرفتند. همچنین یادگیری آواز را از سال ۱۳۷۰ نزد پدر خود استاد لطفعلی سیلانی آغاز کردند. اینک مدرس آواز نیز هستند. از جمله فعالیت های موسیقی میتوان همکاری با گروه نغمه( ابراهیم نقدیان)، ارکستر ملی جوان( میلاد عمران لو)، خانم مریم رضایی، هه رمان( آرش نجم الدینی)، مهرشید( میشکا سیلانی) نام برد. کار ضبط شده آلبوم نوروزانه ( فورکلور تهران) خواننده استاد محمد منتشری