نازنین بحیرایی

نام و نام خانوادگی: نازنین بحیرایی
ساز تخصصی: دف
شروع نوازندگی: پاییز 77
فراگیری نزد استاد: مهرداد کریم خاوری
ساز دوم: عود
شروع نوازندگی: تابستان 84
فراگیری نزد استادان: بهنام معیریان و بابک غسالی

 

فعالیت ها:
نوازندگی دف در گروه وندادمهر به سرپرستی آقای افشین خلج – سه شب اجرا در کرج – تابستان 83
نوازندگی دف در گروه مشتاق به سرپرستی آقای مهرداد کریم خاوری – سه شب اجرا در تالار اندیشه – تابستان 84
نوازندگی دف در ارکستر سمفونیک تهران به رهبری آقای سعید ذهن – بیست و یک شب اجرا در تالار وحدت – زمستان 86
نوازندگی دف در گروه کوبان به سرپرستی ونداد مساح زاده – اجرا در فرهنگسراها و سالن های متفاوت – از سال 86 تا 88
نوازندگی دف در گروه بانوان سروستان به سرپرستی امین میراحمدی – دو شب اجرا در فرهنگسرای نیاوران – تابستان 89
نوازندگی دف در گروه شَر و ند به سرپرستی آرش احمدی نسب و خوانندگی علی زندوکیلی – دو شب اجرا در فرهنگسرای ارسباران – تابستان 89
نوازندگی عود در گروه خوان هشتم به سرپرستی وحید طارمی و خوانندگی رامین بحیرایی – دو شب اجرا در فرهنگسرای نیاوران – زمستان 86
نوازندگی عود در ارکستر سازهای ایرانی شاهو به سرپرستی حامد صغیری – دو شب اجرا د رتالار وحدت در سال‌های 88 و 90 – اجرا در برج میلاد در سال‌های 92 و 93
ضبط آلبوم تصویری با ارکستر سازهای ایرانی شاهو به نام شهان آسمانی – زمستان 88
ضبط آلبوم تصویری با ارکستر سازهای ایرانی شاهو به نام سلطانیه – بهار 93